OM BEAT-ALONG

Användar – och barnvänlig musikportal med pedagogiskt material och PLAYALONG film samlat på en plats.

​ÉN PORTAL

HELA KLASSEN

KVALITET

En portal till musiklärare i folkskolan med allt material samlat och lätt att arbeta med så man undgår onödig förberedelsetid.

ALLA klassens elever kan snabbt och lätt vara med i en samspelslåt och introduceras för stora klassiska verk och för rytmiska genrer på ett roligt och lärorikt sätt.

BEATALONG är utvecklat av Jesper Mikkelsen – högskoleutbildad slagverkare med många års erfarenhet som utövande musiker och lärare i musik, samt som producent av skolkonserter säkrar material av hög kvalitet.